עברית

שבועות ותשעה באב

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

חג הפסח

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

מנהגים ומועדים בחודשים טבת ואדר

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

מנהגים: סעודת יתרו והבסיסה

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

בית הכנסת

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

שימוש בלשון סתרים בעבודה עם הגויים

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

חגי תשרי

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

העלייה לארץ

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

החיים בעיר בז'ה

שם הדובר/ת: 
אשר (סאסי) דיעי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג אוטובוס
גיל בעת התיעוד: 
58
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993
תִרגום: 
פרופ' לוקה ד'אנה, אוניברסיטת נאפולי, איטליה

תרגום: 

Beja is the town of wheat and barley and chickpeas and fava beans, they used to grow them as in the moshav. At the time of harvest, they harvested the wheat, at the time of olives, of chickpeas, of fava beans. The town of wealth, [with] lots of greens. Everyone […]? This is called fīrma, fīrma [“company”] in our Arabic dialect, in Beja they called it fīrma. The Jews were… well, how much I remember when I was a kid, the time of war, I was 7 when the Germa...הצג את ההמשך

תעתיק: 

Bēža blǟd əl-qamməḥ u-š-šʕīr u-l-ḥomməṣ u-l-fūl, yexdmu fē-ha kīf əl-mōšāv. waqxt lə-ḥṣād yaḥsdu l-qaməḥ, waqxt əz-zītūn, waqxt əl-ḥomməṣ, waqxt əl-fūl. blād əl-xīr xḍūr yāsər fē-ha. kol exad šlū? ādi tətsamma fīrma, fīrma, bə-l-ʕarbi mtāʕ-na fī Bēža isammīw-a fīrma. əl-yehūd kānu, āz kam ənfakkər ǟna waqxt kənt zġīr ǟna waqxt əl-gīrra, kān ʕumr-i sebʕ snīn waqxt əl-almān kammlū l-blǟd ...הצג את ההמשך