עברית

חגים ומאכלים

שם הדובר/ת: 
רחל אפריאט
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
חכיתיה
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

קשר עם הבעל, הילדים וחברות

שם הדובר/ת: 
רחל אפריאט
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
חכיתיה
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עבודה והיכרות עם בעלה

שם הדובר/ת: 
רחל אפריאט
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
חכיתיה
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עלייה, קליטה ועיסוק ההורים

שם הדובר/ת: 
רחל אפריאט
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
חכיתיה
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020