עברית

מאכלי יום-יום וחג

שם הדובר/ת: 
מאקס צרור
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חייט וחלקאי
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

שכנות טובה עם מוסלמים ואיטלקים, הימנעות מאכילה בבתיהם

שם הדובר/ת: 
מאקס צרור
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חייט וחקלאי
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

שידוכין בתוניסיה וחתונה בדימונה

שם הדובר/ת: 
מאקס צרור
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חייט ווחקלאי
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

עלייה לארץ דרך מרסיי והגעה למושב בנגב

שם הדובר/ת: 
מאקס צרור
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חייט וחקלאי
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

פטירת האב

שם הדובר/ת: 
מאקס צרור
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חייט וחלקאי
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

עלייה, התיישבות והחיים בארץ

שם הדובר/ת: 
יוסף נטף
משתתפים בשיחה: 
ציונה נטף
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020