עברית

שבת מנוחה - בעברית ובערבית

שם הדובר/ת: 
יוסף כובני
משתתפים בשיחה: 
אמיתי אריכא
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
קבלן בניין
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת אל-ראודה), ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020

תפילה לשלום המלכות למען האימאם יחיא

שם הדובר/ת: 
יוסף כובני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
קבלן בניין
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת אל-ראודה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020

עת שערי רחמים להיפתח

שם הדובר/ת: 
יוסף כובני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
קבלן בניין
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת אל-ראודה)
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020

פיוטי שבת

שם הדובר/ת: 
יוסף כובני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
קבלן בניין
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת אל-ראודה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020

קריאה בתורה: מקרא ותרגום

שם הדובר/ת: 
יוסף כובני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
קבלן בניין
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת אל-ראודה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אמיתי אריכא
מועד התיעוד: 
2020