עברית

פרעות ושריפת בית הכנסת

שם הדובר/ת: 
ברוריה גדוא
משתתפים בשיחה: 
יוסף גדוא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
משק בית ואחראית מעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

בית הספר ורבי פריג'ה

שם הדובר/ת: 
ברוריה גדוא
משתתפים בשיחה: 
יוסף גדוא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
משק בית ואחראית מעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

החיים בח'ומס, לימודים, עלייה וההיכרות עם יוסף

שם הדובר/ת: 
ברוריה גדוא
משתתפים בשיחה: 
יוסף גדוא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
משק בית ואחראית מעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

שיר הובלת הכלה למקווה

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית, עברית (מסורת אל-ח'ומס)
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

פיוט לכנסת לישראל

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית, עברית (מסורת אל-ח'ומס)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

'לא הבטתי בפנים היפות שלך'

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

היכרות עם אשתו וחיים משותפים

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

חינוך ולימודי הנשים

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020
תִרגום: 
פרופ' לוקה ד'אנה, אוניברסיטת נאפולי, איטליה

תרגום: 

There in Khoms, we used to study in Italian. At eight o’clock we would go to school and study until twelve. At twelve, we would go home and have lunch, and at two we used to go to the synagogue to study with Rabbi Frīža Zwārəz, who used to teach us. There were approximately two hundred pupils studying the Torah, the hymns and everything. He taught us, he also used to hit us, with the thing, the stick. He used to say to me like this, take a chalk and go the thing, the blackboard. W...הצג את ההמשך

תעתיק: 

Kənna fī l-Xomṣ gādīk, tʕallemna bə-ṭ-ṭəlyāni. s-sāʕa, s-sāʕa tmānya nəmšīw lə-s-, lə-s-, bē… skōla, netʕallmu, ḥatta li-s-sāʕa ṭnāš, s-sāʕa ṭnāš nrawwḥu netġaddāw, u-s-sāʕa tnēn nemšīw bēt knessət netʕallmu ʕand rəbbi Frīža Zwārəz, yəʕalləm fī-na, təmma ġādi be-erex matāym yəlādīm nətʕallmu, nətʕallmu lə-gmāra wə-nətʕallmu əl-pəyyūtīm wə- nətʕallmu əl-kull šey. ʕalləmna, yəḍrab əl-na, yəḍrab-na bə-l-wāḥda, bə-l-, bə-l-fəl bə-l-ʕōd, bə-l-fəllāxa. u-yəxūl-l-ək ka...הצג את ההמשך

קשר עם המוסלמים וחטיפת נשים

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

שיר על רעידת אדמה

שם הדובר/ת: 
עמוס רחמים
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ופייטן
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020