עברית

חיי הקהילה ועיסוק ההורים

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

פסח במקומות שונים בעולם

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עלייה לארץ

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

חגי תשרי

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

המשפחה בבירות

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
20
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

קבלת שבת

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

מלחמת ששת הימים בבירות

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: , מלחמת ששת הימים
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

התאקלמות והחיים בארץ

שם הדובר/ת: 
שרלי גרקו
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עוסקת בקשרי חוץ ובתרגום
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1967
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

קורונה

מוקדש לכל הנכדים שלי

שם הדובר/ת: 
רחל (שלה) מוהדב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
פקידה בבנק
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1969
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: קורונה
תיעוד: 
שחר מזרחי
מועד התיעוד: 
2020