עברית

שיר הכנסת כלה

שם הדובר/ת: 
לאה דוד
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

שבועות ויום כיפור

שם הדובר/ת: 
חיים כהן
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
סיכאי רכב
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

אם ננעלו והסבר על מקצבים

שם הדובר/ת: 
חיים כהן
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
סיכאי רכב
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת איב), ערבית-יהודית
נושאי שיחה: , מוסיקה
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עלייה לישראל

שם הדובר/ת: 
חיים כהן
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
סיכאי רכב
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020