עברית

'חד גדיא' בלאדינו

שם הדובר/ת: 
פרופ' ליליאנה בנבניסטי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
ניתוח מערכות, אנליסטית, חוקרת לאדינו וזמרת
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ד״ר שפרה שנול
מועד התיעוד: 
2019

זבד הבת

שם הדובר/ת: 
פרופ' ליליאנה בנבניסטי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
ניתוח מערכות, אנליסטית, חוקרת לאדינו וזמרת
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ד״ר שפרה שנול
מועד התיעוד: 
2019

המרכז לתרבות ספרד והוראת לאדינו

שם הדובר/ת: 
פרופ' ליליאנה בנבניסטי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
ניתוח מערכות, אנליסטית, חוקרת לאדינו וזמרת
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
ד״ר שפרה שנול
מועד התיעוד: 
2019

מנהגי אבלות

שם הדובר/ת: 
פרופ' ליליאנה בנבניסטי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
ניתוח מערכות, אנליסטית, חוקרת לאדינו וזמרת
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ד״ר שפרה שנול
מועד התיעוד: 
2019

הגדה של פסח בספרדית-יהודית

שם הדובר/ת: 
פרופ' ליליאנה בנבניסטי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
ניתוח מערכות, אנליסטית, חוקרת לאדינו וזמרת
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
ד״ר שפרה שנול
מועד התיעוד: 
2019

מידע נוסף: 

מוצא בעלה של פרופ' ליליאנה בנבניסטי הוא רודוס, וקריאת ההגדה היא לפי נוסח זה.