עברית

מעמד האישה, העברת מסורות מאם לביתה ולידה

שם הדובר/ת: 
טינה (דינה) שמשילשוילי
משתתפים בשיחה: 
לילה (לאה) ג'נאשוילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מבשלת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
תיעוד: 
מור רבקה לסרי ורנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

משל והצגה

שם הדובר/ת: 
טינה (דינה) שמשילשוילי
משתתפים בשיחה: 
לילה (לאה) ג'נאשוילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מבשלת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
תיעוד: 
מור רבקה לסרי ורנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

שבת וחגים

שם הדובר/ת: 
טינה (דינה) שמשילשוילי
משתתפים בשיחה: 
לילה (לאה) ג'נאשוילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מבשלת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
תיעוד: 
מור רבקה לסרי ורנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

שירי ילדים

שם הדובר/ת: 
טינה (דינה) שמשילשוילי
משתתפים בשיחה: 
לילה (לאה) ג'נאשוילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מבשלת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מור רבקה לסרי ורנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

סיפור חיים

שם הדובר/ת: 
טינה (דינה) שמשילשוילי
משתתפים בשיחה: 
לילה (לאה) ג'נאשוילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מבשלת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מור רבקה לסרי ורנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

אירוסין וסיפור אהבה

שם הדובר/ת: 
טינה (דינה) שמשילשוילי
משתתפים בשיחה: 
לילה (לאה) ג'נאשוילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מבשלת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מור רבקה לסרי ורנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

משפחה, חתונה ולידה

מוקדש להוריי ולאחיי

שם הדובר/ת: 
רחל בדקושבילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידות
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1971
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
2018

שבת וחגים

מוקדש להוריי ולאחיי

שם הדובר/ת: 
רחל בדקושבילי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידות
גיל בעת התיעוד: 
68
שנת עלייה לארץ: 
1971
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
גאורגית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
2018