עברית

השכנים המוסלמים

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

שיר קצר בחרוזים

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

יום כיפור

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

החתונה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

נישואים של קרובי משפחה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

סיפור חיים

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

עלייה וקליטה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019

זכרונות ילדות ועלייה

מוקדש לילדים, לנכדים ולנינים

שם הדובר/ת: 
רחל בן ארבון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
פקידה, מט"בית ומתנדבת
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וליאת סלעי (בשן)
מועד התיעוד: 
2019