עברית

עלייה, משפחה ופרנסה

שם הדובר/ת: 
ברכה קלאף
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

משפחה וחיים בשפיה

שם הדובר/ת: 
אביבה קיסר
משתתפים בשיחה: 
ישראל קיסר
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר ונעמה רצאבי
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
נעמה רצאבי (בסיוע יעל וקסלר)

תרגום: 

ישראל: אבא ואמא שלי נפטרו יום אחרי יום. האב מת בערב, והאמא בבוקר. היו חולים. את כל היתומים לקחו לשפיה; למדנו שם. גם אחיותי ואחי - לקחו אותם לשם. וגם את האח החמישי, אוטו דרס אותו, כולם היו בשפיה. בשפיה גרו איתי כל אחיי: יחיא, ישראל, ברכה, רינה תבדל לחיים ארוכים ושלמה ז"ל. שלמה למד בשפיה.

אביבה: אחרי החתונה נולדה לי בת. ביום שישי הגיע אחיו שלמה אלינו, ואמר שהוא רוצה ללכת למסיבה בשפיה. נתתי לו אפרסק, חבושים, מה שהיה לי בידיים נתתי לו. הלך לאחותו ה...הצג את ההמשך

יתמות ומסע לעדן

שם הדובר/ת: 
אביבה קיסר
משתתפים בשיחה: 
ישראל קיסר
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר ונעמה רצאבי
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
נעמה רצאבי (בסיוע יעל וקסלר)

תרגום: 

הקהילה התימנית נתנו לנו כסף; אמרו לנו: "קחו את הילד הזה אתכם, תשמרו עליו תכניסו אותו לעדן". כשישראל היה ילד קטן, בן חמש, הוא הלך לשוק של צנעא, הסתובב שם. הגיעו אליו שלושה ערבים. אמרו לו: "יהודי", אמר להם: "מה אתם רוצים?" שאלו אותו: "אולי אתם מכירים את הילדים של קיסר?" אמר להם: "לא, אני לא מכיר" ורעד מפחד. צבטו אותו בירך ואמרו לו: "ברח עברי". הוא היה בין חמש, לקח את אחיו וברח איתו לבית הקברות כדי להתחבא. הלכו למערה (בית קברות) נשארו שם חצי לילה. באותו הזמן גרנו בבית של סבא...הצג את ההמשך

פסח

לילדי ולנכדי: שילה, עדיאלה, עתניאל, עמיר ואריאל

שם הדובר/ת: 
אביבה קיסר
משתתפים בשיחה: 
שרה ניסים
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר וארז סבג
מועד התיעוד: 
2019

לידה, ילדים ושירי ילדים

לילדי ולנכדי: שילה, עדיאלה, עתניאל, עמיר ואריאל

שם הדובר/ת: 
אביבה קיסר
משתתפים בשיחה: 
שרה ניסים
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר וארז סבג
מועד התיעוד: 
2019