עברית

שפה וקהילה

שם הדובר/ת: 
רחל ארביב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת במעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
78
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

עלייה, אפליה בישראל והפיצויים מגרמניה

שם הדובר/ת: 
רחל ארביב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת במעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
78
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

ילדיה ומשפחתה

שם הדובר/ת: 
רחל ארביב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת במעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
78
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

טקס הזוהר ובר מצווה

שם הדובר/ת: 
רחל ארביב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת במעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
78
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

המעבר לזליתן בעקבות השואה והקשר עם המוסלמים

שם הדובר/ת: 
רחל ארביב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת במעון ילדים
גיל בעת התיעוד: 
78
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

דיני ערב פסח מתוך הגדה של פסח מלוב

שם הדובר/ת: 
פרופ' מוריס רומני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
פרופ׳ (אמריטוס) של אוניברסיטת בן גוריון
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
פרופ' מוריס רומני (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
2020

ילדות ומות הסב

שם הדובר/ת: 
טוני (טובה) ברמלי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עובדת משק בית
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

מנהגי האבלות ושם רב הקהילה

שם הדובר/ת: 
טוני (טובה) ברמלי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עובדת משק בית
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

ברכות

שם הדובר/ת: 
טוני (טובה) ברמלי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עובדת משק בית
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: , ברכות
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

סגולות נגד עין הרע ובכניסה לבית חדש

שם הדובר/ת: 
טוני (טובה) ברמלי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עובדת משק בית
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019