עברית

קהילה, לידה ושידוכים

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

פסח

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עלייה

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עבודה ומסחר עם המוסלמים

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

מאכלים

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

חגים ומאכלים

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

הרב שמעון: אחי חמותה

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

המשפחה המורחבת

שם הדובר/ת: 
נורית צ'ונא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מטפלת ומבשלת
גיל בעת התיעוד: 
70
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עלייה ומשפחה

להוריי שאינם ולעדה כולה

שם הדובר/ת: 
דליה חרפוף (עמדי)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מלווה קבוצות לחו"ל ועובדת עם נכים, מארחת ("החוויה הכורדית")
גיל בעת התיעוד: 
69
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
אלונה דשבסקי אפקריאן ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019

בדיחות ומשלים

להוריי שאינם ולעדה כולה

שם הדובר/ת: 
דליה חרפוף (עמדי)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מלווה קבוצות לחו"ל ועובדת עם נכים, מארחת ("החוויה הכורדית")
גיל בעת התיעוד: 
69
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אלונה דשבסקי אפקריאן ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019