עברית

מתן שמות לילדים

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

טיול שורשים במרוקו

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

חתונה ומשפחה

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

בניית בית הכנסת

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: בתי כנסת
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

חגים ומנהגים

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

מרוקאית ועברית

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: לשון דיבור
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

עלייה וחיים בישראל

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018