עברית

מתן שמות לילדים

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

טיול שורשים במרוקו

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

חתונה ומשפחה

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

בניית בית הכנסת

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: בתי כנסת
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

חגים ומנהגים

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

מרוקאית ועברית

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: לשון דיבור
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018

עלייה וחיים בישראל

לזכר בעלי מקסים אוחיון

שם הדובר/ת: 
חנה אוחיון
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
גזרנית ותדמיתנית טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אילנה שמול
מועד התיעוד: 
2018