עברית

אנטישמיות בבית הספר בח'אנקין

לבנותיי האהובות ולמשפחתי היקרה

שם הדובר/ת: 
מלכה מזרחי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר, טלי הימן
מועד התיעוד: 
2019

החיים במעברת 'שער העלייה' וההתיישבות בשכונת 'מקור חיים' בירושלים

לבנותיי האהובות ולמשפחתי היקרה

שם הדובר/ת: 
מלכה מזרחי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר, טלי הימן
מועד התיעוד: 
2019

ברכה למשפחה

לבנותיי האהובות ולמשפחתי היקרה

שם הדובר/ת: 
מלכה מזרחי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: ברכות
תיעוד: 
יעל וקסלר, טלי הימן
מועד התיעוד: 
2019

הפרהוד והעלייה לארץ ישראל

לבנותיי היקרות ולמשפחתי האהובה

שם הדובר/ת: 
מלכה מזרחי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר, טלי הימן
מועד התיעוד: 
2019