עברית

אירוסין

מוקדש לנכדים

שם הדובר/ת: 
שלמה סלימן חג'בי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
רנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

'אם אשמרה שבת'

מוקדש לנכדים

שם הדובר/ת: 
שלמה סלימן חג'בי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת חג'בה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
רנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

חיי משפחה ומעגל החיים בחג'בה

מוקדש לנכדים

שם הדובר/ת: 
שלמה סלימן חג'בי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
רנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

יחסים בין יהודים ומוסלמים

מוקדש לנכדים

שם הדובר/ת: 
שלמה סלימן חג'בי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
רנן לוי
מועד התיעוד: 
2019

עלייה וקליטה

מוקדש לנכדים

שם הדובר/ת: 
שלמה סלימן חג'בי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
רנן לוי
מועד התיעוד: 
2019