עברית

שירים לכבוד הכלה

שם הדובר/ת: 
יסמין שמואל
משתתפים בשיחה: 
דניאל שמואל
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת בקשישים
גיל בעת התיעוד: 
54
שנת עלייה לארץ: 
1970
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

יקרה שלי (יא ע'אליה)

שם הדובר/ת: 
יסמין שמואל
משתתפים בשיחה: 
דניאל שמואל
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת בקשישים
גיל בעת התיעוד: 
54
שנת עלייה לארץ: 
1970
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

עוני של משפחת אמה, נישואי בנות עניות ונישואי אימה לאביה

שם הדובר/ת: 
יסמין שמואל
משתתפים בשיחה: 
דניאל שמואל
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת בקשישים
גיל בעת התיעוד: 
54
שנת עלייה לארץ: 
1970
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

מקוננות, ומנהגי אבלות בשבעה ובמהלך השנה הראשונה לפטירה

שם הדובר/ת: 
יסמין שמואל
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת בקשישים
גיל בעת התיעוד: 
54
שנת עלייה לארץ: 
1970
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

שירי חתונה ועוד

לזכרם של אימי דיאמנטה שלי, אבי ניסים מסיקה ואחי מאיר מסיקה – יהי זכרם ברוך.

שם הדובר/ת: 
רחל מסיקה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
שוזרת פרחים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2021

שיר: יא רבי חניני

לזכרם של אימי דיאמנטה שלי, אבי ניסים מסיקה ואחי מאיר מסיקה – יהי זכרם ברוך.

שם הדובר/ת: 
רחל מסיקה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
שוזרת פרחים
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2021