עברית

סיפור עם על האיש והסַבל

מתוך מחקרו של פרופ' יעקב מנצור (1924–2020)

מגדולי החוקרים של הערבית המדוברת של יהודי בגדאד וממקימי החוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה והמחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן

מוקדש לזכרו

שם הדובר/ת: 
עזרא משיח
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
63
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
פרופ' יעקב מנצור
מועד התיעוד: 
1973
תִרגום: 
פרופ' יעקב מנצור

תרגום: 

איש אחד הגיע ברכבת ועמוֹ שלוש ארבע מזוודות גדולות. ירד מן הרכבת וחיכה לסַבָּל. ראה מרחוק סַבּל, קרא לו בצעקה, ואמר לו: בוא הנה! בוא, הֵי אתה! בא הסַבּל ואמר לו: כן? מה אתה רוצה? אמר לו: תִשׂא לי אותן, את שלוש ארבע המזוודות האלה, ותוביל לי אותן לביתי? ענה לו: כן, אוביל לך אותן, אבל כמה תיתן לי? למשל, המרחק לביתו של האיש הזה הוא כמו מתחנת בצרה עד לשורג'ה, למשל. וזו כברת-דרך ארוכה. הסַבל שאל אותו: כמה תיתן לי? האיש ענה לוֹ, למשל: אֶתֵּן לך עשֹר פרוטות. [הסַבל] אמר ...הצג את ההמשך

תמליל: 

פַדּّ וֵיחִדּ וַצַל בִּלְ-שַמַנְדַּَפַר, וִיַّאנוּ תְּלַת'-אַעְ'בַּע גִ'נַט כְּבַּאע'. נַזַל מְנִלְ-שַמַנְדַּَפַר וְקַיִّצְטַנְטִ'ע' חִמַّאל. עַאיַן עַלַא... בְּעִידּ, חִמַّאל. צַאח עְלֵינוּ, קַלّוּ: תַּאל הוֹן, תַּאל וְלַאכּ. גַ'א לְחִמַّאל קַלّוּ: הַא, אַש קַתְּעִ'ידּ? קַלّוּ: תְּשִלְיַَא לַאיִי תְּלַת'-אַעְ'בַּע גִ'נַט תְּוִדִּّלְיַَא לִמְכַּאנִי? קַלّוּ: אִי, אַוִדִּّלְכְּיַَא, לַאכִּן אַשְקַדּ תִּטְעִינִי? מַَתַ'לַן הַאדַ'א מְכַּאנוּ מְנִלְ-מַחַטַّה מַל בַּצְעַ'א לִש...הצג את ההמשך

סיפור עם על איש עצבני

מתוך מחקרו של פרופ' יעקב מנצור (1924–2020)

מגדולי החוקרים של הערבית המדוברת של יהודי בגדאד וממקימי החוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה והמחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן

מוקדש לזכרו

שם הדובר/ת: 
עזרא משיח
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
63
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
פרופ' יעקב מנצור
מועד התיעוד: 
1973
תִרגום: 
פרופ' יעקב מנצור

תרגום: 

מסַפרים, אומרים: איש אחד היה עצבני מאוד, כל דבר מגרה אותו לפעולה, וכל עניין נוגע לו. נגיד, למשל, עניין שאינו שייך לו, לא מקרוב ולא מרחוק, צריך הוא, המתערב בכל דבר, לתחוב בו את אפו. למשל, היה בא ורואה בָרחוב שני אנשים, אחד פָגַע בחברו או אחד רימה את חברו, בא זה מכניס עצמו באמצע, תופס את האחד מהם, מקללוֹ, מכהוּ, מגדפוֹ, פוֹנה לדרכוֹ והוֹלך. אבל לבסוף, מִשמגיע לבֵיתו, בֵינוֹ לבין עצמוֹ אומר: הי, אתה! אני מה הקשר שלי לעניין הזה? אני מה יש לי בו? באתי אני, פגעתי באיש...הצג את ההמשך

תמליל: 

יִחְכּוֹן יְקֻלוֹן וֵיחִדּ כַּאן כִּלִّש עַצַבִּי, עַלַא כִּלّ שֵין יִתְּוַאזַא, וְכִּלّ חְכִּיִّי תְּחִ'צّוּ. קוּל מַתַ'לַן חְכִּיִّי, לַא צוֹבּוּ וְלַא בְּגַ'נְבּוּ. לַאזִם הִוִّי עְרֵיטִ'י יְדַּחִّ'ל נַפְסוּ בִּיַה. כַּאן יִגִ'י מַתַ'לַן יְעַאיִן בִּדַּّעְ'בּ אִתְ'נֵין, וֵיחִדּ תְּעַדַּّא  עַלַّאח', לוֹ וֵיחִדּ אַכַּל מְנִלַّאח', יִגִ'י הַאדַ'א יְדַּחִّ'ל נַפְסוּ בִּَנִّץّ, יִלְזַמוּ לְّוֵיחִדּ מִן עִנְדִּם, יְשִתִּّמוּ, יִקְתִּלוּ, יְסִבּّוּ. יִלְזַם דַּעְ'בּוּ וִיע'ו...הצג את ההמשך

סיפור עם מוסר השכל מפי האם

מתוך מחקרו של פרופ' יעקב מנצור (1924–2020)

מגדולי החוקרים של הערבית המדוברת של יהודי בגדאד וממקימי החוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה והמחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן

מוקדש לזכרו

שם הדובר/ת: 
עזרא משיח
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
63
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
פרופ' יעקב מנצור
מועד התיעוד: 
1973
תִרגום: 
פרופ' יעקב מנצור

תרגום: 

יודעים אתם, הסיפורים והמעשיות גם משעשעים וגם מלמדים דעת. אסַפר לכם סיפור, כיצד היו לפנים – הסיפור יפה – לפנים, כלומר בימי זקנינו, כשהיו רוצים ללכת מעיר לעיר, לא היתה לא רכבת ולא מכונית, היו הולכים מעיר לעיר או, רוכבים, במחילה מכבודכם, על פרֵדות או מפליגים בספינה. מכלל הדברים אסַפר לכם כמה הייתה אורכת נסיעה כזאת. המנוחה אִמי סיפרה לי, אמרה, כשהיו היא ואחותה קטנות, אִמן לקחה אותן, הלכה אצל משפחתה באל-מסַייב. אל-מסַייב כיום – שעה ברַכּבת, שעה שעה-ורבע מספיקים. היא ...הצג את ההמשך

תמליל: 

תְּעִעְ'פוֹן לִחְכִּיַّאתּ וְלִסְוַאלִף הַם תְּוַנִّס ןְהַם תְּעַלִّם עַקִל. אַחְכִּילְכִּם חְכִּיִّי, אַשְלֹן כַּאנוּ בִּלְאַוַّל, לִחְכִּיִّי חִלְוַה, בִּלְאַוַّל, יַעְנִי אִיַّאם גְ'דּוּדְּנַא, לַמִّן כַּאנוּ יְעִ'דּוֹן (i) יְעֻ'חוֹן מְנוּלַאיִי לוּלַאיִי, מַא כַּאן לַא רֵיל וְלַא תֹּמַבִּיל. כַּאנוּ יִמְשוֹן מְנוּלַאיִי לוּלַאיִי, לוֹ מְחִילַה יְעִ'כְּבּוֹן עַלַא דְּוַאבּ, לוֹ יְעֻ'חוֹן בִּסְפִינִי. מְנִגֻ'מְלַה אַחְכִּילְכִּם אַשְקַדּ כַּאנִתּ תְּטַוִّל הֵיכִּד' סַפְ...הצג את ההמשך

פורים

לילדיי חזי, אסי, ורה ואביבה

שם הדובר/ת: 
דייזי אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
לילך רוקר
מועד התיעוד: 
2019

שבת וראש חודש

לילדיי חזי, אסי, ורה ואביבה

שם הדובר/ת: 
דייזי אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
לילך רוקר
מועד התיעוד: 
2019

חנוכה

לילדיי חזי, אסי, ורה ואביבה

שם הדובר/ת: 
דייזי אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
לילך רוקר
מועד התיעוד: 
2019

חג סוכות

לילדיי חזי, אסי, ורה ואביבה

שם הדובר/ת: 
דייזי אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
לילך רוקר
מועד התיעוד: 
2019

פרהוד בבעקובה: התעללויות

לילדיי חזי, אביבה, ורה ואסי

שם הדובר/ת: 
דייזי אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
לילך רוקר
מועד התיעוד: 
2019

יום הכיפורים

לילדיי חזי, ורה, אביבה ואסי

שם הדובר/ת: 
דייזי אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
לילך רוקר
מועד התיעוד: 
2019

התישבות בטירת הכרמל

לילדיי חזי, אסי, ורה ואביבה

שם הדובר/ת: 
דייזי אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
82
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
לילך רוקר
מועד התיעוד: 
2018