עברית

המחתרת והצבא

לזכר בתי, רותי חפצדי ז"ל

שם הדובר/ת: 
פנחס חפצדי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
איש ביטחון ומשטרה, עבד במשרד ראש הממשלה
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: , צבא
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

עלייה וילדות

לזכר בתי, רותי חפצדי ז"ל

שם הדובר/ת: 
פנחס חפצדי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
איש ביטחון ומשטרה, עבד במשרד ראש הממשלה
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

סיפור המשפחה

לזכר בתי, רותי חפצדי ז"ל

שם הדובר/ת: 
פנחס חפצדי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
איש ביטחון ומשטרה, עבד במשרד ראש הממשלה
גיל בעת התיעוד: 
87
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

כתיבה על תרבות ועל לשונם של יהודי כורדיסטן

להוריי, ברוך וריחנה יונה ז"ל

שם הדובר/ת: 
מרדכי יונה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
עבד בסוכנות כמנהל כוח אדם, מילונאי, עוסק במורשת יהודי כורדיסטן ובשפתם, חבר הנהלה בארגון יוצאי כורדיסטן
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

החיים בישראל

להוריי, ברוך וריחנה יונה ז"ל

שם הדובר/ת: 
מרדכי יונה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
עבד בסוכנות כמנהל כוח אדם, מילונאי, עוסק במורשת יהודי כורדיסטן ובשפתם, חבר הנהלה בארגון יוצאי כורדיסטן
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

סיפור העלייה

להוריי, ברוך וריחנה יונה ז"ל

שם הדובר/ת: 
מרדכי יונה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
עבד בסוכנות כמנהל כוח אדם, מילונאי, עוסק במורשת יהודי כורדיסטן ובשפתם, חבר הנהלה בארגון יוצאי כורדיסטן
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018

אנשי הוראה, חינוך וענישה

להוריי, ברוך וריחנה יונה ז"ל

שם הדובר/ת: 
מרדכי יונה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
עבד בסוכנות כמנהל כוח אדם, מילונאי, עוסק במורשת יהודי כורדיסטן ובשפתם, חבר הנהלה בארגון יוצאי כורדיסטן
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018