עברית

החמור הגנוב

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008

החמור

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי

המלקות

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008

שאלת נישואי הפטריארך

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו -תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008

הקבצן

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי

הרועה שסבר שהוא בר מינן

לזכרו המבורך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008

השוטה והפרעושים

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008

השוטה שחשב עצמו לבר מינן

לזכרו המבורך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008

מי משאיל חמור?

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008

אבדת הפרד

לזכרו הברוך של מר מרדכי סיידוף (תרפ"ו-תשע"ד)                                                             

שם הדובר/ת: 
מרדכי סיידוף ז"ל
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
2008