עשר הדיברות - הדיבר השביעי

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

.Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales©

שם הדובר/ת: 
הרב אנרי לוי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
דוור וחזן
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
סרג' עלוש