יום כיפור בג'רבה

מוקדש לזכרו המבורך של סעדה טרבלסי, שהתגורר בג'רבה ברוב ימיו.

יהי רצון שתהיינה שיחות אלה זיכרון לאיש יקר, שמסורת אבותיו היתה נר לרגליו.

שם הדובר/ת: 
סעדה טרבלסי ז"ל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
סוחר
גיל בעת התיעוד: 
73
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1996

תרגום: 

א. אחר כך מתפללים. מתחילה התפילה. היום כולו הולך בתפילה.

ב. למה מתפללים? בשביל מה מתפללים?

א. אנחנו לא יוצאים. מתפללים שחרית

ב. בשביל מה מתפללים? למה מתפללים?

א. למה מתפללים?! יום כיפור!

ב. מה רוצים? בשביל מה?

ב. למה מתפללים יום כיפור?

א. למה כיפור?

ב. כן. למה עושים את החג הזה?

א. למה עושים אותו? זה כיפור. זה כיפור..לא מהתורה. נקרא כנראה בודאי ממנו, כיפור.

ב. כדי שה' ינקה לנו את העוונות.

ג. יכפר עלינו. יכפר עלינו.

...הצג את ההמשך