חטיבה יהודית בשירות הצבא הבריטי

מתוך מחקרו של פרופ' יעקב מנצור (1924–2020)

מגדולי החוקרים של הערבית המדוברת של יהודי בגדאד וממקימי החוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה והמחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן

מוקדש לזכרו

שם הדובר/ת: 
אלישע שינה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
סוחר, חקלאי וספק מזון כשר וצורכי דת אחרים
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1971
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
קלרט עינת-שינה
מועד התיעוד: 
1974
תִרגום: 
פרופ' יעקב מנצור

תרגום: 

ובישׂראל הרכיבו חטיבה, יהודים, והחלו הם לפעול עם האנגלים. גרמניה – היה האיש הזה (ימח השם הזה)... מה שמוֹ? השֹר של גרמניה היה ב... בא על... הדפיסו שטרות-כסף, והתעתדו להיכנס בעוד יומיים למצרים, ולהיכנס לישראל. הדפיסו שטרות-כסף, כזאת וכזאת עשו הגרמנים, ואלוהים סיכל את תוכניותיהם. היהודים צמוּ וקראו סליחות, והקימו מדינה. והיה מהנדס אחד, איש חזק, והוא אמר להם: האנגלים אינם יודעים מה לעשות, אינם יודעים מה לעשות. הרכיבו [קבוצה של אנשים] המחרפים נפשם למות, עשׂרים איש, ה...הצג את ההמשך

תמליל: 

וְסַוّוּ בְּיִשְׂרַאֵיל, שַכְּّלוּ פִרְקַה, יְהוּדּ, וְקַאמוּ הִמִّי יִשְתִּעְ'לוֹן וַיַّא לִנְגְּלֵיז. אַלַמַאנְיַה, כַּאן הַאדַ'א יִמְחִי לְאִסִם הַאדַ'א,  אַَשִסְמוּ, לְוַזִיר מַל אַלַמַאנְיַה כַּאן בּ..., גַ'יִّי עַלַא... סַוّוּ נְוַאט, יִעְ'דּוֹן יְדִּחְ'לוֹן בַּעַדּ יֻמֵין יְדִּחְ'לוֹן לְמַצִע', וִידִּחְ'לוֹן לְיִשְׂרַאֵיל. סַוّוּ נְוַאט, סַוّוּ הַאדַ'א לְאַלַמַאן. וְאַלַّה קְלַבִּם. צַאמוּ וְסַוّוּ סְלִחוֹת' לִיהוּדּ, וְשַכְּّלו דַּוְלַה. וְכַּאן פַדּّ וֵיחִדּ מֻהַ...הצג את ההמשך