שיר 'תרבות החיים'

שם הדובר/ת: 
ניני טויטו
מגדר הדובר/ת: 
גבר
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
רשבי טויטו (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
1966