לכי בקשי עבורי את ידה של אודט

שם הדובר/ת: 
מיני טויטו
משתתפים בשיחה: 
אסתר בכרי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
רשבי טויטו (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
1968