מסורות קהילתיות

שם הדובר/ת: 
איציק גינדי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
צבא קבע
גיל בעת התיעוד: 
46
שנת עלייה לארץ: 
1982
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
נתנאל גורצקי
מועד התיעוד: 
2017

תעתיק: 

1. ṭayyeb..ʾismi ʔisḥāq. 2.ʾana xleʾət fi Sūrya. fi balad ʾisma.. fī balad ʾisma Ḥalab. 3.ʾana yahūdi. 4.ʿumri tnən wu ʾarbaʿīn sane. 5.kint ʾatʿallam hōwnīk fi madrase yahūdiyye. 6.ʾabi kān ʿando maṣnaʿ hōwnīk. maṣnaʿ.. bibīʿ.. kolōnya wu marham la-lʾīdēn. mətl EPnina RosenblumE əl-yōm. wu ʾəmmi kānat fil-bēt ma təštəġel bass itrabbīna. 7.bass.. ʾəmmi.. ma kānat ḍḍall-kil yōm fil-bēt, trūḥ kil yōm tətsaẉẉaʾ fi sūʾ tištri ġrāḍ tištri ʾakel tištri dahab. yiruḥú yilʿabu Komkān. Komkān yaʿni HRe...הצג את ההמשך

תִעתוק: 
נתנאל גורצקי