מתכונים ומנהגי פסח

להוריי, סקור ומיוש יעקב

שם הדובר/ת: 
ברכה קהתי
מגדר הדובר/ת: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
גבריאל דוד
מועד התיעוד: 
2020