סיפורה של רימון

שם הדובר/ת: 
לואיז בן-אליהו
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
90
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
ד"ר אסף בר משה
מועד התיעוד: 
2014
תִרגום: 
ד"ר אסף בר משה

תרגום: 

A: Ah, when she was born, at the time of birth, she (the mother) was cold, she was cold. Xālda (the mother). They brought her a hot bottle, they put it between her legs. Rimōn (the baby) came down, she fell down on the hot bottle. The hot bottle is very hot. And she is, naturally, "fresh meat". And she… got all burned. And she is crying and… that.

?B: How old was she

A: A second. She just came down.

B: Wow.

A: And ...הצג את ההמשך