ימיה הראשונים של העיר שאמיה

שם הדובר/ת: 
אברהם בן-אליהו
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
סוחר
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
ד"ר אסף בר משה
מועד התיעוד: 
1999
תִרגום: 
ד"ר אסף בר משה

תרגום: 

?A: Where was your grandfather

     .B: He was in... they origin is in... the father of my grandfather... they are Baghdadis

and there was some illness in Baghdad... this plague... I don't know what

.and every day thousands died

.A: They died (literally: they went), yes

,B: Many jews fled from Baghdad

,like my grandfather

...הצג את ההמשך