יוקרתו של המלח

שם הדובר/ת: 
לואיז בן-אליהו
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
90
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
ד"ר אסף בר משה
מועד התיעוד: 
2014
תִרגום: 
ד"ר אסף בר משה

תרגום: 

היה היה. היה מלך, למלך הזה היו שתי בנות. יום אחד, הוא אמר להן, שהוא רוצה לנסוע לחאג', הוא נוסע לחאג'. מה אתן רוצות (שאביא לכן)? הוא רוצה ללכת לחאג', מה אתן רוצות (שאביא לכן)? אביא לכן... מתנות. הבכורה אמרה לו: תביא לי בגדים ותביא לי כאלה ותביא לי אחרים. הצעירה אמרה לו: לך בשלום ושוב בשלום, ואני אוהב אותך כמו מלח. כמה יקר הוא המלח. אוהב אותך כך. הוא חזר, הוא נסע וחזר. הוא חזר מן החאג', וקרא לבנותיו. אמר להן: הבכורה, מה היא ביקשה? הוא נתן לה את זה. הקטנה, מה היא ביקשה? לאהוב אותו כמו מלח. הוא ג...הצג את ההמשך