היהודי והכדים

שם הדובר/ת: 
לואיז בן-אליהו
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
90
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
ד"ר אסף בר משה
מועד התיעוד: 
2014
תִרגום: 
ד"ר אסף בר משה

תרגום: 

The Jew and the jar It was… There were many… around four or five Jewish men, every Saturday they used to fill their pockets with watermelon seeds, and there was a coffee shop, they went to sit in the coffee shop. Then… they were sitting in the coffee shop, And there was someone who had a donkey on which he used to load jugs. He went to sell them. Every time he used to pass by (the coffee shop) he saw them and started to curse and to come down on the Jews. One time, One of the men th...הצג את ההמשך