התעללות ביהודים

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק, ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 166-172