חכמת נשים

לזכרם של אמי ואבי, עמוס טויטו ואיבון (אל ביידה לבית עטיאש), זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
שרה טויטו
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גננת
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1953
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
ד"ר ויקטור גבסקי

תרגום: 

(1) this story was not told by my mother, it was told my Qmesa (2) she was the best storyteller (3) she said: there was a woman, she had a son, her husband died, and people were telling her: your son is still little, maybe you should get married again (4) she would answer: no, how will I get married again, maybe the man will be bad to my son, I am afraid he would hit him and bother him (5) they said: unless you find someone good (6) one man came, another man cam...הצג את ההמשך

תעתיק: 

תעתיק: ד"ר ויקטור גבסקי

 

(1) əxxarā́fa mūš úmmi xarfətáli, xarfətáli xmə́ṣa (2) hī́ya HEhaytaHE fəṣ xarrā́fa ʿal kif (3) gā́lət kant ṃṛā wā́ḥda, ʿánda uláyyəd, ražə́lha māt, u gālu ənnā́s: wúldək ẓġī́r, mḥáqu tʿáṛṣi xə́rlək (4) gálta: ma, kifā́š nʿáṛəṣ, rā́žəl wə́lli mūš mlāḥ mʿa wə́ldi, u yū́qaf yə́ḍṛəbu u yʿamə́llu u yʿamə́llu (5) gallū́l...הצג את ההמשך