הסולטן ובת האיכר

לזכרם של דידו וורדה בוקובזה, לכבוד העדה התוניסאית ולכבוד שימור השפה והזכרונות

שם הדובר/ת: 
לאה מימון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
טכנאית אלקטרוניקה
גיל בעת התיעוד: 
77
שנת עלייה לארץ: 
1956
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
ד"ר ויקטור גבסקי

תרגום: 

(1) this story is from my grandmother, ummi žə́yma (2) there was a girl, whom people used to call ‘cursed seven years’ (3) this girl cursed seven years, one day her father met the sultan (4) he asked him: how are you and so on (5) he said: thank God, everything is all right (6) he told him: I would like to ask you a question (7) oh! when the sultan was passing by, he found the man planting the onion (8)  he asked him: this onion, you will eat it or it will eat y...הצג את ההמשך

תעתיק: 

תעתיק: ד"ר ויקטור גבסקי

(1) hā́di əlxarrā́fa tʿa nā́nti úmmi žə́yma (2) qállət: tə́mma wáḥda bnə́ya yəšəmmiū́ha maqsū́fat šə́bʿa šnīn (3) hadī́k əlmaqsū́fat šə́bʿa šnīn, nhār ḅaḅā́ha tʿádda u lqā́ha əṣṣəḷṭā́n (4) qállu: šnū́wa hwā́lək wa šnū́wa hā́da (5) qállu: náḥəmdu ṛə́ḅḅi, la bāš ʿalī́na (6) qállu: nḥaḅḅ nə́šdək nə́šda (7) aaa! aṣṣəḷṭā́n tʿádda, lqā...הצג את ההמשך