יהודי כוי סנג'ק וסביבותיה

לכבוד הרב ניסים אליהו

שם הדובר/ת: 
הרב ניסים אליהו
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב
גיל בעת התיעוד: 
75
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
פרופ' חזי מוצפי
מועד התיעוד: 
1996