ייחודיות לשונית בקהילה

שם הדובר/ת: 
אלגרה מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חוקרת
גיל בעת התיעוד: 
69
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020