רעיונות לשיחה עם הדוברים

כדי לנסות ולתעד את הלשון היהודית על כל היבטיה כדאי לשוחח עם הדוברים על נושאים מגוונים, שנוגעים בעיקר לחיי קהילותיהם. להלן נושאים בעלי חשיבות ועניין, הן תרבותיים והן מחקריים.

סרטונים קצרים (או הקלטות קצרות) בהן מתועד נושא אחד או שניים הנם עדיפים על שיחות ארוכות המשלבות הרבה נושאים.

מחזור החיים

 1. הלידה – היחס ליולדת, אמונות ומנהגים הקשורים ליולדות, הזמנת המיילדת, הכנת ביגוד וריהוט, קביעת שמו של היילוד, חובות משפחתיות.
 2. ברית המילה – טקסים שנעשו לפני הברית, טקס הברית עצמו.
 3. זבד הבת – האם נהג? אם לא, כיצד ניתן שמה של הבת?
 4. חינוך – שלבי הלימוד של הבנים והבנות
 5. בר מצוה – ההכנות בבית, הטקס בבית הכנסת, מנהגים מיוחדים; האם נהגו לחגוג בת מצוה לבנות?
 6. רכישת מקצוע – כיצד נעשתה? האם למדו בבתי ספר? האם הבנות למדו מקצוע? היכן?
 7. אירוסין – כיצד נעשו היכרויות בין בני זוג? טקס האירוסין, מנהגים מיוחדים מתנות אופייניות, מעמד בני הזוג אחרי האירוסין.
 8. חתונה – ההכנות, הזמנת האורחים, כמה ימים נחגגה? מה עשו בכל יום? מנהגים מיוחדים (זכר לחורבן, נגד עין הרע ואחרים).
 9. חיי משפחה – מעמד הבעל והאישה בבית, במשפחה המורחבת, בקהילה, חובות וזכויות, תפקידים.
 10. פטירה – מחלות, תפקיד החברא קדישא, לוויית האיש והאישה, מנהגי אבלות, ימי זיכרון.

מחזור השנה

 1. שבת – ההכנות, סעודות, עריכת השולחן, קידוש, תפילות שבת, בית הכנסת, תפקידים בבית הכנסת, דרשה, הבדלה, מנהגים מיוחדים בשבת.
 2. ראש חודש – מנהגים מיוחדים, כיצד כינו את ימי ראש חודש?
 3. החודשים – שמותיהם העבריים, פתגמים הקשורים אליהם.
 4. ראש השנה – ההכנות חג, ברכות לחג, מאכלים ומנהגים מיוחדים, תקיעת שופר, תפילות.
 5. צום גדליה – כינויו, מה היה אופיו?
 6. עשרת ימי תשובה – סליחות, מנהגים מיוחדים, התרת נדרים.
 7. יום הכיפורים – ההכנות, הסעודה בערב, התפילות, המנהגים המיוחדים ליום זה (הכנת בושֹמים להקלת הצום, תענית דיבור).
 8. סוכות – בניית הסוכה, הבאת הסכך, קישוט הסוכה, מנהגים הקשורים לסוכות.
 9. הושענא רבא
 10. שמחת תורה
 11. חנוכה – הכנת החנוכייה, נשים בחנוכה, מנהגים מיוחדים.
 12. עשרה בטבת – מהי סיבת הצום, כיצד נתכנה?
 13. ט"ו בשבט
 14. תענית אסתר – מדוע צמו? הנשים ביום זה.
 15. פורים – סיפורי המגילה, המן וזרש, פתגמים הקשורים אליהם, משלוח מנות, צדקה, מעות לילדים, מנהגים מיוחדים.
 16. פסח – הכנות לפסח, הקשיים, פתגמים, בדיקת חמץ, הגעלת כלים, ההכנות לליל הסדר, אפיית המצות, הכנת הקערה, ארגון הסעודה, המוזמנים, הסדר, מנהגים מיוחדים, סיפור יציאת מצרים, ימי חול המועד, שביעי של פסח, אסרו חג.
 17. ספירת העומר – מנהגי הספירה, פתגמים, ל"ג בעומר.
 18. שבועות – מאכלים ומנהגים, לימוד בלילה, קריאת עשרת הדיברות.
 19. י"ז בתמוז – כינויו, הימים הבאים אחריו.
 20. תשעה באב – הצום, מנהגי האבלות, מגילת איכה, פתגמים.
 21. אלול – סליחות, מנהגים.

לשון סתרים

מילים וביטויים ששימשו יהודים בלבד, מתוך כוונה שלא יובנו על ידי לא יהודים.

לשון שאפיינה בעלי מקצוע יהודיים, כמו צורפים.

חברה וקהילה

1. נשים: מעמד הנשים בקהילה, נשים שנשאו תפקידים בקהילה, נשים חכמות ועוד. דרכי העברת המסורת מאם לבת. סיפורים ואגדות שנשים סיפרו זו לזו.

2. יצירה: פתגמים, שירים ופיוטים שנהגו בקהילה/במשפחה, באלו אירועים; נוסח השירים (בקשו שישירו לכם או שיעלו על הכתב). מדרשים, מדרשים וסיפורים שעברו מדור לדור, אגדות עַם, אגדות בעלות מוסר השכל, מדרשים יהודיים על פרשת השבוע, על החגים, על דמויות יהודיות.

3. מנהג ואמונות: מנהגים מיוחדים שנהגו בקהילה/במשפחה. מנהגים שנהגו במשפחות אחרות; במשפחת הסבים והסבתות, היחס לעין הרע, לשדים ולרוחות ודרכי מגננה, ברכות וקללות.

4. הקהילה: מבנה הקהילה, ועד הקהילה, רבני הקהילה, מוסדות וחינוך, מוסדות צדקה, מקומה של משפחתך בקהילה, אירועים מיוחדים, בחיי הקהילה, מנהגים מיוחדים לקהילה זו בלבד, היחסים בין משפחות הקהילה, היחס לקהילות אחרות, היחס לשלטונות, היחסים עם הגויים. אירועים היסטוריים אירועים היסטוריים קהילתיים שסופרו מדור לדור, אירועים שהדוברים השתתפו בהם.