תרומה

ההכרה בחשיבותן ובערכן של לשונות היהודיות התגבשה בעיקר בשנים האחרונות, שעה שחלק מדוברי הלשונות הללו כבר אינם איתנו.

הזמן פועל לרעתנו וצו השעה הוא להקליט במהירות מרבית את אלה שבארצות החיים. אם לא עכשיו - אין מתי!

אנו מזמינים אותך להשתתף בושֹמירה ובתיעוד לשון הבית האישי שלך ושל כולנו. 

אפשרויות לתרום כספית

  • המחאות אפשר לשלוח לכתובת:
    "לשון הבית" - פרופ' יהודית הנשקה
    החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה
    שדרות אבא חושי 199
    חיפה 3498838