מוזיאון עמי"ת

מקדישה למשפחתי האהובה, לתוניסאים באשר הם, ולדורות הבאים למען שימור המסורת.

שם הדובר/ת: 
מזל טבקה
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מנהלת משק במלון, מנהלת מוזיאון עמי"ת, נתניה
גיל בעת התיעוד: 
76
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019