All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא
Embedded thumbnail for הפרהוד

הפרהוד

עירק בגדאד
Embedded thumbnail for חינה עירקית

חינה עירקית

עירק בגדאד
Embedded thumbnail for אשת חייל מי ימצא

אשת חייל מי ימצא

עירק בצרה
Embedded thumbnail for שירי ערש לילדים

שירי ערש לילדים

עירק בגדאד
Embedded thumbnail for קהילה ופרהוד

קהילה ופרהוד

עירק בגדאד

מקורות המשפחה

מצרים קהיר
Embedded thumbnail for חבלי קליטה

חבלי קליטה

אירופה - מזרח ורשה (פולין)
Embedded thumbnail for תקופת ה'צנע'

תקופת ה'צנע'

אירופה - מזרח ורשה (פולין)

יחסים עם 'לא יהודים'

מצרים קהיר

איכה ישבה בדד

הודו קוצ'ין