עברית

שיר עם בארמית

שם הדובר/ת: 
משה שלמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
אריגה וצביעת בדים
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

ייצור ערק ורפואה עממית

שם הדובר/ת: 
משה שלמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
אריגה וצביעת בדים
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

חתונה

שם הדובר/ת: 
משה שלמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
אריגה וצביעת בדים
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

חיי יומיום ומלחמת הכורדים

שם הדובר/ת: 
משה שלמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
אריגה וצביעת בדים
גיל בעת התיעוד: 
91
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019