עברית

מרק סולת עם שומן

שם הדובר/ת: 
מזל פרץ
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2012

בדיחה

שם הדובר/ת: 
מזל פרץ
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2012

מצוקת מחיה וקשרי משפחה בארץ ישראל

שם הדובר/ת: 
שולה קראת
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1940
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2012

ביקור הסוכנות היהודית במרוקו ותכנון העלייה לארץ

שם הדובר/ת: 
דונה אלמליח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
67
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2007

יחסים בין יהודים ומוסלמים

שם הדובר/ת: 
דונה אלמליח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
67
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2007

עוני בדמנאת

שם הדובר/ת: 
דונה אלמליח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
67
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2007

מוסיקה מקומית ברברית

שם הדובר/ת: 
דונה אלמליח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
67
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2007

קהילת דמנאת

שם הדובר/ת: 
דונה אלמליח
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
67
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אופיר דרעי
מועד התיעוד: 
2007