All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא
Embedded thumbnail for ילדות בסלימניה

ילדות בסלימניה

כורדיסטן סלימניה
Embedded thumbnail for ברית מילה

ברית מילה

כורדיסטן זאכו
Embedded thumbnail for פדיון הבן

פדיון הבן

כורדיסטן זאכו
Embedded thumbnail for שמירה על הדת בזאכו

שמירה על הדת בזאכו

כורדיסטן זאכו
Embedded thumbnail for חג שבועות

חג שבועות

כורדיסטן זאכו
Embedded thumbnail for חנוכה

חנוכה

כורדיסטן זאכו
Embedded thumbnail for הכנות לפסח

הכנות לפסח

כורדיסטן זאכו
Embedded thumbnail for האנטישמיות של מלך פראג

האנטישמיות של מלך פראג

כורדיסטן סלימניה

השפות שבהן דיברו במצרים

מצרים קהיר

חיים בתימן

תימן ירים