עברית

שיר הדגל

שם הדובר/ת: 
מרים הלל
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

פסח והכנת מצות

שם הדובר/ת: 
מרים הלל
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

עלייה לישראל וקשר עם הגויים

שם הדובר/ת: 
מרים הלל
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

איחולים וברכות

לכבוד משפחתי היקרה ולשימור המסורת של קהילתנו

שם הדובר/ת: 
ליזה זיגדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

הכנת כלה לחתונה

לכבוד משפחתי היקרה ולשימור המסורת של קהילתנו

שם הדובר/ת: 
ליזה זיגדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020
תִרגום: 
יפה טוביאק

תרגום: 

תרגום כללי

ביום שלפני החתונה היו מביאים את הכלה במוסיקה ובשירים, מורחים לה חינה על הידיים ועל הראש. ברחוב היו חוגגים לחתן. בלילה היו מקדשים אותם.

אימא שלי הביאה עוואד יפה, קסוקסו (קוסקוס) ומפרום. אימא שלי לא הייתה עשירה אבל אני משום שהייתי בת יחידה היא עשתה בשבילי כל מה שביקשתי לחתונתי. 

 

מאכלים ושיר על תה

לכבוד משפחתי היקרה ולשימור המסורת של קהילתנו

שם הדובר/ת: 
ליזה זיגדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

תרופות טבעיות

לכבוד משפחתי היקרה ולשימור המסורת של קהילתנו

שם הדובר/ת: 
ליזה זיגדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

שיר לכלה ולחתן

לכבוד משפחתי היקרה ולשימור המסורת של קהילתנו

שם הדובר/ת: 
ליזה זיגדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

בית כנסת בושייף

לכבוד משפחתי היקרה ולשימור המסורת של קהילתנו

שם הדובר/ת: 
ליזה זיגדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020
תִרגום: 
יפה טוביאק

תרגום: 

תרגום כללי

מראיינת: ספרי לי על בושייף.

ליזה: היא לא מהעיר שלי[...] בושאייף, מה שאני מבקשת ממנה, היא מגשימה לי. בת אחי הייתה בצבא שלוש שנים בגבול לבנון, ובכל בוקר הייתי מבקשת ממנה שתלך בשלום ושתחזור בשלום ומדליקה לה נר [...]

מראיינת: איך את מתפללת אליה? מה את אומרת?

ליזה: אני מבקשת כל מה שעל הלב שלי: שמרי על הילדים שלי, תביאי להם בריאות, נחת, פרנסה, שילכו בשלום ויחזרו בשלום. לנכד שלי...הצג את ההמשך

בסיסה

לכבוד משפחתי היקרה ולשימור המסורת של קהילתנו

שם הדובר/ת: 
ליזה זיגדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020